Ergoterapi egitim modeli, kisileri rehabilite eden ve mesleki beceriler kazandıran bir yöntemdir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Ergoterapi İçinde Hayatın Ritimlerini Öğrenmek Projemiz ile Gençlerin sosyalleşmelerine yardımcı olmak, özgüvenlerini, çeşitli becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, bu becerileri ve yeteneklerini günlük hayatta da kullanabilmeleri için teşvik etmek, boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerinin yaşam kalitesini arttırılması kapsamında bilinç kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve başarıyla uygulanan bir gençlik projesidir.

Bireyler zihinsel ve fiziksel olarak bir işle meşgul olduklarında, tüm dikkatlerini yaptıkları işe verdiklerinde doğal olarak bir rahatlama yaşarlar, an’ı yaşarlar, bu nedenle serbest zamanların değişik etkinliklerle değerlendirilmesi önemlidir. Sanatsal etkinlikler bir iletişim aracı olarak da kullanılmakta ve çoğu zaman sonuç; stresten gerginlikten uzaklaşma, arınma ve yenilenme duygusu olmaktadır.
Ritim terapi kişilerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada ritmin aktivitelerinin kullanıldığı terapi yöntemidir. Ritim terapide, beyinde barış ve huzur etkisi sağlar, hangi yaşta olursa olsun kişinin sevdiği bir enstrümanı çalmayı öğrenmesi kişiliği geliştirir, zenginleştirir.
Resim terapi ile gençlerin söylemeye çekindikleri, korktukları, sözel olarak ifade edemedikleri, belki de kendilerinin bile farkında olmadığı bilinçaltı duygularının, iç dünyalarının dışavurumunun sağlanması, paylaşılması ve kendileriyle ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Geleneksel El sanatları ile yapılan terapilerde gençlere sabırlı olmayı, kontrolün tamamen kişinin kendisinde olmaması ise olanı kabul etmeyi öğretir.

Ergoterapi, okullarda ve iş yerlerinde koruyucu, toplum temelli rehabilitasyon saha çalışmalarında kullanılıyor. Ergoterapi eğitim modeli, kişileri rehabilite eden ve mesleki beceriler kazandıran bir yöntemdir.

Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan ; 14-18 yaş arası 60 gencin hem bireysel psiko-sosyal rehabilitasyonu hem de toplumsal entegrasyonunu sağlamak, milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel ve insani değerlerine sahip, çevresine saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan, girişimci gençler olarak sosyal hayata katılımlarını sağlamak bu projenin genel amacıdır.

Ergoterapi kapsamında;

Müzikle Terapi: Kişinin ruhsal, fiziksel, duygusal ve bilişsel yönlerini geliştirip, günlük yaşamda bağımsızlığı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan, aynı zamanda kendine bakım, üretim ve boş zamanla ilgili faaliyetlerdeki güçlüklerle başa çıkmak için, gerekli olan becerilerin teşvik edilmesi, geliştirilmesi, yeniden öğretilmesi ve sürdürülmesini sağlamak.

Resim ile Ergoterapi: Özellikle ergen bireylerde, kendilerini ifade etmekte zorlanmaları veya ifade ederken fevri olmaları gibi görülen davranışların, resim çizme yöntemi ile enerjilerinin sağlıklı bir ortamda dışavurumunu sağlamak.

Geleneksel Türk Sanatları Eğitimi: Sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında Anadolu geleneğimizi kuşaklar arası aktarımını sağlamak.

Motivasyonel Egitim Kapsamında,

Yaşam Sevinci ve Motivasyon: Eğitimi, bireyde yaşam doyumunu sağlayacak, istemek için gereken arzuyu tetikleyecek motivasyonu ve içten zevk almayı sağlayacak gücü ortaya çıkarmak..

Değerler Eğitimi: Bireyde şahsiyet inşası faaliyetinin başlatıp, olumsuz hayat deneyimleriyle kendine ve diğer insanlara karşı saygısını kaybeden çocuk ve ergenin yanlış benlik, inanç kalıplarını ortadan kaldırıp kendisine ve başkalarına yönelik saygısını yeniden inşa etmek. Bununla birlikte bireyde, sorumluluk bilincini “severek ve gönüllüce” yapılacak eylem olarak algılama farkındalığı kazandırıp, “İnsan hakkının değer olarak yaşatılması, Sosyal Barışa” katkının sağlanması anlayışını benimsetmek.

Davranış Eğitimi: Çocuğun kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kimliğe bürünerek ifade etmelerini sağlayıp, bireyin üretkenliği ve hayal gücünü geliştirip, bağımsız düşünme ve karar vermeyi geliştirmesini sağlamak.

Girişimcilik Eğitimi: Gençlerdeki akademik, motivasyonel, özgüven, iletişim ve etkin işbirliği yeteneklerini güçlendirilip, girişimcilik ruhunu öne çıkarmak ve gençlerin en iyi hizmeti yapabilmesi için üretim araç ve durumlarını en iyi şekillerde kullanabilmeleri ile ilgili farkındalık kazandırmak

Ayse Banu GÜNGENCI
İdari Asistan

Fatma Zehra Keskin KRZAN
Araştırma Görevlisi

Dr. Nebiye YASAR
Proje Danışmanı ve Girişimcilik Eğitmeni

Prof.Dr. Selma DOGAN
Koordinatör

Deniz SEVIMLI
Bil. Uzm. Psk. Danışman
Yaratıcı Drama Eğitmeni

Rüveyda ATA
Geleneksel Türk El Sanatları Eğitmeni

Aysegül SEKLI
Proje Sekreteri

Beyza KAYAR
Uzm. Klinik Psikolog
Resim ile Ergoterapi

Ayse Kaya GÖKTEPE
Uzm. Klinik Psikolog
Ritim ile Ergoterapi

RITIM ILE TERAPIDE KAZANIMLAR

 • Kişinin ruhsal, fiziksel, duygusal ve bilişsel yönlerini geliştirir.
 • Günlük yaşamda bağımsızlığı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.
 • Yaşamın kendine bakım, üretim ve boş zamanla ilgili faaliyetlerdeki güçlüklerle başa çıkmak için, gerekli olan becerilerin teşvik edilmesi, geliştirilmesi, yeniden öğretilmesi ve sürdürülmesini sağlar.
 • Sorunlu bireyin işe yönlendirilmesini, mesleki eğitim almasını, işyerlerinde daha başarılı olmalarını amaçlar.
 • Yaratıcılığın ışığında duygusal dışavurum ve spontanlık
 • İçsel yaşantıların, sözlü ifade ile anlatılamayanların kendiliğinden, sanat yoluyla dışa yansıtma fırsatını sunar ve bu şekilde bireyin duygusal yüklerinden arınmasına yardımcı olur
 • Grup süreci içinde rol alarak bireylerin sosyal alanda aktif rol almalarını sağlayarak sosyal kimliklerini desteklenecek, pozitif benlik algısı oluşumuna katkı sağlar.
“Ergoterapi, kendimi tanıyarak gurup içinde eğlenmemi sağladı.”

Hedef Kitlenin Yorumu

Merve Zekiye KÖROĞLU

RESIM ILE ERGOTERAPI

Ergenlik, fiziksel ve zihinsel gelişimin en belirgin yaşandığı dönemdir. Kendilerini ifade etmekte zorlanmaları veya ifade ederken fevri olmaları hasebiyle, enerjilerinin sağlıklı bir ortamda dışavurumu ergen gruplara iyi gelmektedir. Sürecin güvenli, kontrolleri altında olduğunu bilmeleri, sembollerin sesini tercih etmeleri nedeniyle sanat terapi ergen gruplar için etkilidir.
Çocuk ve ergenlerde olumlu etkisi çok çabuk görülen resim ile terapi sürecinde resim yeteneği gerekmemektedir. Çok farklı boya çeşitleri, kağıt, tuval, renkli kurdeleler, bantlar, yaratıcı süreci destekleyecek her çeşit malzeme yönergelere uygun şekilde kullanılabilir.
Gençlerin, içsel yaşantıyı ifade etmelerine, sanatsal yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olduk. Yönerge ve sınırlar olmadan renkleri ve desenleri istediklerini gibi kullanma imkanı buldular ve yaratıcı yönlerini keşfettiler.
Çalışmalarımızı bireysel ve grup çalışması olarak iki farklı kategoride gerçekleştirdik. Kolektif çalışmalarda, sosyalleşme, paylaşım ve akranlarla iletişimlerini desteklemeye çalıştık. Tutum ve davranışlarını somut düzlemde görme imkanı buldular. Bireysel çalışmalarda, daha çok iç dünyalarına dönerek, duygularını resmettiler. Ailede yaşadıkları sorunlar ve çatışmalarını, yaşamdan beklentilerini ve hayallerini yansıtarak ifade etme alanı buldular. Daha önceden fark etmemiş olsalar dahi, üzerine düşünmek için önemli bir fırsattı.

“İnsanların fikrine daha çok saygım arttı. Dışarıdaki insanların ne düşündüğünü daha iyi anlayabiliyorum. Burada her kimin emeği geçmişse çok teşekkür ederim.”

Hedef Kitlenin Yorumu

Ahmet SOYLU

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ILE ERGOTERAPI KAZANIMLARI

 • Geleneksel Türk-İslam Sanatları yardımıyla gençlere duygusal deneyimlerini dışa vurma özellikleri kazandırıldı.
 • Geleneksel sanatlarımızı yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı verildi.
 • Çalışmalar sırasında sabır ve çevrelerine olan hoşgörülerini arttığı gözlemlendi.
 • Çevreye ve tarihi eserlerimize olan sorumluluklarının önemini fark ettiler.
 • Yaratıcı süreç ve ardından ortaya çıkan sanat ürünü bireye bir çok anlama, anlamlandırma ve kelimelere dökülemeyen deneyimleri ifade etme fırsatları sundu.
“Mükemmel öğretmenlerle, mükemmel bir projeni içinde bulunmak o kadar güzel bir mutluluk ki hiç bitmesin ve gönüllü abiler ablalar olarak ileride bu projede bizler yer almak istiyoruz. Düzenlenen bu projede tekrar beraber olabilme dileğiyle her şey için teşekkür ederiz.”

Hedef Kitlenin Yorumu

Ruken BOZKURT

DEGERLER EGITIMI MODÜLÜ

 • Bireyde şahsiyet inşası faaliyetinin (talim ve terbiye) ilk basamağı olan “insanın mahiyeti” sorunsalına, insanın sahip olduğu, biyo-psiko- sosyal ve manevi, tüm yönlerini göz önünde bulundurarak olumlu bir bakış açısı kazandırma
 • Olumsuz hayat deneyimleriyle kendine ve diğer insanlara karşı sevgi ve saygısını kaybeden çocuk ve ergenin yanlış benlik ve inanç kalıplarını ortadan kaldırıp kendisine ve başkalarına yönelik saygısını yeniden inşa etme
 • Bireyin iç dünyasında var olan, yüce, güzel sıfatlarını ortaya çıkarıp, erdemli bir insan olma ve hayata bu çerçeveden bakabilme becerisi kazandırma
 • Mutluluğun sadece gülümseten değil ağlatan yanları olduğunu ve bu iki kutuplu yanıyla mutluluğun, erdemli insan modeline olan katkıları ile ilgili farkındalığı kazandırma
 • Konsantrasyon ve ‘derin düşünce’ teknikleri ile entelektüel ufukları genişletip, zihnin faal seviyesini keşfedip, kalp – akıl birlikteliğini sağlamayı kazandırma
 • Vazife olarak alınan işlerin sorumluluklarını yerine getirmeyi, vicdani bir sorumluluk olarak algılayıp, hakka riayet etme duyarlılığını kazandırma
 • Olaylar ve şartlar için başkalarını suçlamak yerine, “kişilik ve kabiliyetlerin” gelişimini içeren sorumlulukları ön plana çıkarma Sorumluluk bilincini “severek ve gönüllüce” yapılacak  Eylem olarak algılama
 • Berrak, açık bir zihne sahip olmaya çaba gösterip olumlu ve «yapıcı» yöntemlerle yaşam olayları ile başa çıkabilme
 • “İnsan hakkının değer olarak yaşatılması, Sosyal Barışa” katkının sağlanması anlayışını benimsetme hedeflenir.
Manevi olarak insan ilişkilerinde nasıl hareket edeceğimize, ufak şeylerde pes etmek yerine kendimize yön vermeyi
öğrendik. Bu proje sadece bizim için değil tüm öğrencilere yapılmalı. Kesinlikle devam etmeli…

Hedef Kitlenin Yorumu

Bahar DURMAZ

DAVRANIS EGITIMI MODÜLÜ

Günlük yaşam içerisinde karşılaşılan sosyal iletişim kazalarından biri olan insanların otobüs, banka vb. alanlarda sıra beklerken yaşadıkları sorunlara yönelik iç görü kazandırılıp, bireyin ahlaki, vicdani ve toplumsal sorumluluklarını pekiştirmesini sağlama

Metropol şehirleşme ve beraberinde getirdiği çoğulcu cehalet denilen (pluralistic ignorance) insanların kendi düşüncelerinin, inançlarının ve tutumlarının, başkalarınınkiyle aslında aynı olmasına rağmen, onlarınkinden farklıymış gibi algılama eğilimi ile ilgili farkındalık kazandırıp, toplumsal entegrasyona katkı sağlama

Tüketici toplumlarda görülme riski yüksek olan aşırı tüketim ve beraberinde getirdiği olumsuz etkilerle karşı karşıya olan çocuklarla paylaşım, empati ve yardımlaşma bilincini pekiştirme

Hızla gelişen teknolojinin yaşam ürerindeki olumsuz etkilerini fark edip, özellikle gençlerde sağlıksız ve dengesiz bir şekilde kullanılan internet, cep telefonu kullanımını sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerle ilgili farkındalık kazandırma hedeflenir.

Genel Hedefler:

 • Üretkenliği ve hayal gücünü geliştirir.
 • Bağımsız düşünme ve karar vermeyi geliştirir.
 • İletişim becerilerinin gelişmesini sağlar.
 • Sosyal farkındalığın artmasını ve problem çözme yeteneğinin gelişmesini sağlar.
 • Estetik ve sanatsal duyarlılığın artmasını sağlar.
 • İşbirliği içinde çalışma yeteneğini geliştirir.
“İnsanlarla daha etkili konuşma yapabilmemize yardımcı oldu. Arkadaşlarımızla keyifli vakit geçirmemizi sağladı.
Evimiz dışında keyifli bir yer bulmuştuk. Devam etmesini diliyoruz.”

Hedef Kitlenin Yorumu

Merve ÖZEN

YARATICI DRAMA YÖNTEMI ILE MUTLULUK, MOTIVASYON VE KISISEL GELISIM

Öncelikle Yaratıcı Drama Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut- somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders
konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir. Bizler bu proje kapsamında üretkenlik, yaratıcılık, potansiyelinin farkında olma, umut, mizah, yaşam doyumu ve motivasyon başlıkları altında çalışmalarımızı yaptık.
Genel olarak kazanımlarımıza baktığımızda ise katılımcıların kendilerine olan güvenlerinin yükseldiğini, kendilerini daha rahat ifede edebildiklerini, imkanlar dahilinde yaratıcı yanlarının ortaya çıktığını, motivasyonlarını olumsuz etkileyen durumların üstesinden nasıl gelebilecekleri, varolan potansiyellerini keşfetmek için adımlar attıklarını ve bu durumları sürdürebilme becerilerinin geliştiğini gözlemlemekteyiz.

Psikolojik Danışman
Yaratıcı Drama Eğitmeni
Deniz Sevimli

“Ritim, çizim ve bunun gibi değişik aktivitelerle topluluk olarak hareket etmenin daha eğlenceli olduğunu ve bu sayede empati yapıp ruhumuzu dinlendirmeyi öğrendim. Umarım devam eder, emeği geçen herkese teşekkürler..”

Hedef Kitlenin Yorumu

Yasemin YELİS

GIRISIMCILIK EGITIMININ KAZANIMLARI

 1. Kararlılık: Sorunlardan kaçmayarak, onları olduğu gibi kabul ederek çözmeye çalışabilme becerisi,
 2. Kendine güvenirlik: Karşılaşacağı tüm sorun ve zorlukların üstesinden geleceğine inanarak çalışmalarını sürdürebilme gayreti ve sabrı.
 3. Kabul edilebilir riskleri göze alma: Amacına ulaşmak için cesaretinin farkındalığında azim ve gayreti,
 4. İş bitiricilik: Yapılması gereken işi sonuna kadar sabırla çalışarak işi bitirme kararlılığı;
 5. Planlı hareket etme: Arkadaşlarının da görüşünü alarak ve bu doğrultuda planlama yapma uyumu içinde İşlerin planlandığı gibi zamanında, doğru ve rasyonel biçimde yapılması,
 6. Atılımcılık: Yeni gereksinimleri herkesten önce sezerek ve bu sezgiyle hareket ederek başarıya ulaşma,
 7. Çok yönlülük: Lider olmayı arzular ve bunun için kendini yetiştirmeye çalışarak, çalışmalarında yaşamdaki değişim ve gelişimleri izleyerek yeniliklere açık olması,
 8. İleri görüşlülük: Geniş bir ufukla belli riskleri göze alarak kısa zamanda istediğini elde edemeyeceğini bilse de değişim ve gelişmelere açık olması,.
 9. Önderlik ve Liderlik: Arkadaşlarıyla uyum içinde çalışarak liderlik ve önderlik özelliklerini keşfetme becerisi,
 10. Uyumluluk: Hayatı yaşarken ortaya çıkan hızlı değişimleri, yeni tekniklere uyum sağlaması,
 11. Sosyal olma: Arkadaş çevresiyle etkin bir iletişim kurar, sabır ve ikna becerisi ile güven sağlaması.
“Girişimcilik Eğitimi ile;Hedef Kitlenin yaratıcılıklarının geliştirilmesine, serbest zamanlarının etkin değerlendirilmesine, sosyal, kültürel, spor ve sanat gibi faaliyetlere yönlendirilerek sağlıklı gelişimlerinin sağlanmasına, kötü alışkanlıklardan korunmasına, iletişim becerilerinin artırılmasına, sosyal ve kişisel gelişimlerine destek verilmiştir.”

Eğitmen Yorumu

“Girişimcilik Eğitimi ile;Hedef Kitlenin yaratıcılıklarının geliştirilmesine, serbest zamanlarının etkin değerlendirilmesine, sosyal, kültürel, spor ve sanat gibi faaliyetlere yönlendirilerek sağlıklı gelişimlerinin sağlanmasına, kötü alışkanlıklardan korunmasına, iletişim becerilerinin artırılmasına, sosyal ve kişisel gelişimlerine destek verilmiştir.”

Hedef Kitlenin Yorumu

Işıl DEMİRBÜKEN

ERGOTERAPI ILE HAYATIN RITIMLERINI ÖGRENMEK

Gençlerimizle birlikte, bir hedefe yönelerek, güçlü yarınlar için, güçlü Türkiye için elele verdik. Sabırla, hevesle, arzuyla, istekle, coşkuyla sonuca ulaştık. Gençlerimizin iyi oluş hallerini gördük. Bize yansıyan pozitif enerjileri ile bizler de motive olduk. Onların kültürel gelişimleri bizim de gelişmemizi sağladı. Birlikte yol aldık, sevindik, coştuk, gezdik, eğlendik, öğrendik. Mutluyuz….