Amaçlarımız

Derneğimizin amaçları;

Çocuklarımızın yararlanacağı bina veya bölümlerinin (sosyal faaliyet alanları, spor odaları v.s.) bölümlerin teşrifine derneğin imkânları ölçüsünde katkıda bulunmak,

12-18 yaş çocukların hizmetinde istihdam edilmek üzere Psikiyatr, Psikolog ve ihtiyaç duyulan diğer meslek elemanı temin etmek, bu personelin derneğin imkânları ölçüsünde ücretlerini ödemek,

Çocuklarımızın sosyal aktivitelerini arttırmak, duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla gezi, piknik, kültürel ve sportif etkinlikler gibi faaliyetler planlamak organize etmek,

Eğitiminin devamını sağlayamayan çocuklara yönelik mesleki eğitim verilmesi amacıyla personel, araç gereç ve uygun ortam oluşturmak ve eğitimin verilmesini temin etmek,

İlgili mevzuat çerçevesinde çocuklarımıza gönülden katkı sağlayacak sosyal çevrede çocuğun durumunu paylaşmayacak, profesyonel seviyede eğitim almış gönüllü anneler temin edip, süper vizyon eğitim programını üniversitelerin ilgili bölümleri ile ortaklaşa verdirmek,

Çocukların sağlık sorunlarının çözümünde ve tedavi süreçlerinde hastanelerle işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak,

18 yaşını doldurmuş okuyan gençlerin barınma ihtiyaçları için gençlik merkezi oluşturulması amacıyla arsa temini ve bina yapılması için gerekli çalışmaların Devlet ve Dernek imkânlarıyla yürütülmesini sağlamak,

Toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla Çocuk Esirgeme Kurumu işbirliğinde seminer ve sempozyum, eğitim ve çalıştayları düzenlemek, yayınlar hazırlamak,

Cinsel tacizin söz konusu olduğu durumlarda Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesine kabul edilen çocuklarla ilgili hukuki yardımı (aile ve çocuğa) en üst seviyede hizmeti götürmek ayrıca bu konularla çalışan personele ilgili eğitimleri profesyonel süreçte aldırmak.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kurumsal şirketlerle i birliği yapılarak devlet tarafından eğitimi sürdürülen gençlerimize güvenli iş ortamları sağlamak,

Toplumdaki istismar vakalarında çocuklarına sahip çıkan ebeveynlere, güçlü hukuki kadromuzla destek verip, konunun takipçisi olmak,

Gönüllü eğiticiler eşliğinde 3-12 yaş aralığında çocuklarımızın velilerine konu ile ilgili eğitim programları hazırlamak.

You are here Biz Kimiz

kamera sistemleri   Sosyal Medya Ajansı                          Haydi Tut Elimi Derneği 2012 | Her Hakkı Saklıdır.